Služby

  • Služby

Domácí péče

Domácí zdravotní péče je péče, kterou vykonávají zdravotní sestry v domácím prostředí pacienta. Na tuto formu služby má nárok každý občan, který potřebuje zdravotnickou pomoc, ale jeho zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Tato péče je poskytovaná bez ohledu na věk, pohlaví či národnost, zdravotní postižení, barvu pleti či náboženství.

Více informací

Domácí paliativní péče

Pečujeme i o paliativní pacienty. Podmínkou převzetí paliativního pacienta do péče je spolupráce ošetřujícího praktického lékaře a součinnost rodiny.

Půjčovna zdravotních pomůcek

Nabízíme možnost zapůjčení nejrůznějších kompenzačních pomůcek, které usnadní rekonvalescenci Vám či Vašim blízkým, posílí jejich soběstačnost. Kompenzační pomůcky půjčujeme nejen našim klientům, ale tuto službu nabízíme i široké veřejnosti.

Zobrazit více

Služby pro samoplátce

V rámci nadstandardních služeb nabízíme fyzioterapii/rehabilitaci i nad rámec stávající péče předepsané klientům ošetřujícím lékařem.

Zobrazit více