Dobruška - domácí péče Plzeň

Dobruška - domácí péče Plzeň je terénní služba, kdy zdravotní sestry dojíždějí za pacienty domů, kterou zajišťuje síť zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED.

Dobruška - domácí péče Plzeň

Domácí zdravotní péče je péče, kterou vykonávají zdravotní sestry v domácím prostředí pacienta a je plně hrazena ze zdravotního pojištění pacientů. Na tuto formu služby má nárok každý občan, který potřebuje zdravotnickou pomoc, ale jeho zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Tato péče je poskytovaná bez ohledu na věk, pohlaví či národnost, zdravotní postižení, barvu pleti či náboženství.