Ohlasy klientů

  • Ohlasy klientů

Dobrý den,
chtěla  bych touto cestou poděkovat jedné z Vašich sestřiček.

Paní Jitka Černoková se starala o mého bratra v době jeho nemoci.
Nikdy předtím jsem se s takovou službou nesetkala. Byla jsem překvapena, jak o něj bylo z její strany skvěle postaráno. Nebylo to jednoduché vzhledem k bratrově uzavřené povaze. Povedlo se jejich vzájemné propojení a navázání bratrovy důvěry mezi nimi (pacient x zdravotní sestřička). Její pozitivní přístup, lidskost a jak ke své práci přistupuje, mne mile překvapil. Byla to ona, kdo mně jako bratrově sestře pomohla v rámci jeho zdravotního stavu a nelehké životní situaci. Bylo na ní ve všem spolehnutí.
Tato služba má za mne smysl i mimo zdravotnické zařázení. Ještě jednou chci moc poděkovat a přeji Vám všem, aby se Vám dařilo tuto službu provozovat, má to smysl a budoucnost.

V Plzni 23.5.2023

Děkuji za vše a přeji všem úspěšné dny


Šárka Novická

Dobrý den,

ráda bych touto formou pochválila a zároveň poděkovala jedné z Vašich sestřiček.

V průběhu měsíce května a června letošního roku byl můj manžel po vážném úrazu a tak jsme se rozhodli obrátit na Dobrušku. Nikdy předtím jsme Vaše služby nepotřebovali a tak jsme nevěděli, do čeho jdeme.

O to více jsme byli překvapeni, když se nás ujala paní Jarka Sádlová, která má na starost oblast Doubravky.

Přesnost, vždy pozitivní přístup a hlavně lidskost, se kterou dělá svoji práci, nás nejen překvapila, ale doslova nadchla.

Ve všem na ni bylo spolehnutí, a pokud bude přibývat takových milých a šikovných sestřiček, má Dobruška skvělý základ do budoucna.

S pozdravem krásného dne


Klára Loukota Drožová a Jaroslav Loukota

Dobrý den,

touto cestou (Vaším prostřednictvím), bych chtěla poděkovat sestřičkám ,, Jitkám " (POZN.: Jitka Čejková, Jitka Černoková a Jitka Kopčilová), nemohu jinak než napsat, za "perfektní práci"!  Upřímně a s pokorou chci vyjádřit obdiv s jakou ochotou a péčí se o mě vždy postaraly. Nikdy nebylo nic na překážku, vše bylo provedeno profesionálně, odborně, ochotně, mile, vstřícně, ale hlavně lidsky! Podle jejich přístupu ke mně, jsem se přesvědčila, jaký význam se skrývá pod slovy ,, práce je moje poslání "!
Je pro mne velice důležité se s Vámi o tyto moje pocity a zkušenosti podělit!

 Děkuji za vše a přeji krásný den.

 


Jana Nejedlá

Vážená paní magistro,

       dovolte mi, abych Vaší organizaci  DOBRUŠKA  poděkovala za péči po mém těžkém úrazu. Na doporučení nemocnice Privamed jsem se stala Vaší klientkou po propuštění z nemocnice na konci listopadu a byla jsem ve Vaší péči až do konce dubna 2022. Díky fyzioterapeutce p. Klímové, která ke mně po celou dobu jezdila 3x týdně,  před lázněmi i po nich,  prováděla mi masáže ztuhlého, nepohyblivého krku, cvičila se mnou, naučila mne všechny cviky, které  je nutné znát a jak postupovat dál v mé rehabilitaci, aby můj život se postupně navrátil do života, který jsem měla před úrazem. Paní Klímová mi moc pomohla, její znalosti z oboru fyzioterapie jsou velmi rozsáhlé, u každého cviku mi vždy medicínsky  vysvětlila, jak tento cvik ovlivní krční a bederní páteř, a především dbala na to, aby byl cvičen správně. Paní Klímová je velice příjemná žena, která má úžasný přístup ke klientům, je vidět, že ji velice záleží  na jejich zotavení. Já jsem se pod jejím odborným dohledem a radami o to víc snažila, abych vše provedla správně. Teď  po skončení Vaší péče dál pokračuji ve všech cvičeních, které mne naučila. Jsem moc ráda, že Vaše organizace má takto odborně fundované pracovníky, kteří nás svoji  odbornou péčí vrátí  zpět do plnohodnotného života. 

        Ještě jednou Vaší organizaci, především p. Klímové,  moc děkuji , přeji Vám i celému týmu DOBRUŠKY hlavně hodně zdraví


Ing. Vlasta Valentová

Dobrý den,

Chtěla bych poděkovat paní Odvárkové a celému jejímu týmu za péči a pomoc mojí mamince.

Oceňuji jejich profesionalitu, trpělivost a lidský přístup.  V pátek jsem do Dobrušky přišla se svojí maminkou se žádostí o pomoc a již v pondělí tam sestřičky začaly docházet a péče byla zajištěna. S jejich pomocí  tak může moje matka žít normální život ve svém bytě.

Děkuji, že fungujete i v době covidu,  a těším se, až bude možné přijít poděkovat sestřičkám i osobně.

Vaší pomoci si nesmírně vážím, kudy chodím, tudy chválím.

 


Marcela

Dobrý den paní Mgr. Kozáková, děkujeme sestřičce Černokové, která  nad rámec svých povinností vzorně ošetřuje mého děda p. Charváta a empaticky vychází vždy s pí. Eichlerovou.

Navíc jsme  od poloviny listopadu s manželkou onemocněli Covidem a byli jsme ,,nefunkční".

Ještě jednou jí a Dobrušce moc díky.

S přáním do nového roku pevného zdraví a s pozdravem 


Eichlerovi
Dobrý den, rok se s rokem sešel a mně nezbývá, než opět poděkovat. Chtěla bych touto cestou poděkovat za domácí péči pro mého manžela Milana Pravdu, kterou nám již několik let poskytujete. Zvláště pak sestřičce, paní Aničce Honzátkové, která svou péčí a přístupem mému manželovi velmi pomáhá, ať už se jedná o rehabilitační cvičení či vymýšlení dalších domácích aktivit, což je určitě nad rámec jejích povinností. Přeji Vám i celému týmu klidné a pohodové vánoce a do nového roku hodně zdraví.  Ještě jednou děkuji.
Pravdová

Jmenuji se Libuše Šeflová a chtěla bych touto cestou pochválit zdravotní sestru, která chodí k mojí mamince paní Libuši Rokycké. Sestřička je velmi ochotná a obětavá, maminka má vzornou péči a má sestřičku moc ráda.
Je to úžasná, vzorná péče, pravidelně mě informuje a jsem velmi spokojená, přímo nadšená, jak se o maminku krásně stará. Sestřička se jmenuje Jarka Sádlová a chtěla bych jí moc poděkovat za vše, co pro nás dělá!

Děkuji

 


Šeflová Libuše
Vážená paní Mgr. Kozáková,
jménem celé naší rodiny bych Vám i Vašim spolupracovnicím chtěla poděkovat za pomoc při péči o našeho tatínka. Velice oceňuji vstřícné, citlivé a rychlé jednání paní Odvárkové. Velký dík patří i Vaší sestřičce paní Caltové. Její vysoce profesionální, laskavý a empatický přístup pomohl nejen tatínkovi, ale i mamince. Pochvala, podrobné vysvětlení daného stavu a zodpovězení všech dotazů nám dodalo sílu čelit nevyhnutelnému. Je úžasné, že se Vaše služby neomezují jen na klienty, ale Vaše pracovnice zvládají podpořit, utěšit a povzbudit i jejich rodinné příslušníky. Odvádíte skvělou práci a na svůj tým můžete být právem pyšná. Přeji Vám všem spoustu životní síly, elánu a také zdraví a spokojenost. Vaše záslužná práce si zaslouží úctu a respekt.
 

Anna Vránková

Dobrý den,

chtěla bych vám touto cestou poděkovat za vše, co děláte pro vaše klienty. Vaše služby využíváme přes dva roky a jsme moc spokojeni. Zvláště bych chtěla poděkovat paní Honzátkové, která se o mého manžela v rámci rehabilitačního cvičení vzorně stará. Určitě i nad rámec svých povinností vymýšlí různé aktivity a cvičení. Moc bych vám přála, abyste měli co nejvíce takových pracovnic. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme vám všem klidné a pohodové Vánoce a v novém roce hodně zdraví.


Za manžela i sebe Dana P.

Dobrý den,

jménem paní Anny Polívkové, jsem Vám chtěla velmi poděkovat za práci Vašich kolegyň, jmenovitě Danušky Caltové a Lucinky Parláskové. Patří jim velké děkuji za jejich práci, kterou odvedly při rehabilitacích mojí maminky. Díky jejich odborným znalostem a velmi krásnému lidskému přístupu jsme maminku opět postavily na nohy. Moc si vážíme Vaší práce a ještě jednou velké děkuji.


Hana N.
Vážená paní ředitelko,

ráda bych Vám tímto poděkovala za moji tetu, paní Jindřišku Böhmovou.
Moc si vážím toho jak se každý den Vaše empatické sestřičky postarají o to, co už teta nezvládá.
K nám dochází Anička Honzátková, která je pro nás takový Anděl Strážný.
Tetu si získala i přes její počáteční nesouhlas, neměla to vůbec lehké, ale dokázala to.
Děkuji, děkuji, děkuji.

Přeji Vám pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví,


Hüblerová Martina.
Vážená paní ředitelko,

ráda bych Vám tímto poděkovala za moji tetu, paní Jindřišku Böhmovou.
Moc si vážím toho jak se každý den Vaše empatické sestřičky postarají o to, co už teta nezvládá.
K nám dochází Anička Honzátková, která je pro nás takový Anděl Strážný.
Tetu si získala i přes její počáteční nesouhlas, neměla to vůbec lehké, ale dokázala to.
Děkuji, děkuji, děkuji.

Přeji Vám pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví,


Hüblerová Martina.

Dobrý den,

jmenuji se Marie Hodonická. Uděluji velkou pochvalu pro moji sestřičku Jarušku SÁDLOVOU. Vzácnou a velmi, velmi pečlivou sestřičku., vím o čem mluvím, ve srovnání s jinou domácí péčí...
Jsem nesmírně vděčná a velmi si sestřičky Jarušky považuji.

Se srdečným pozdravem

 


vděčná pacientka Marie Hodonická

 Vážení,

            dovolte mi, abych touto cestou upřímně poděkoval dvěma Vašim zaměstnankyním, paní Vladykové a paní Machové, které každý den navštěvovaly a ošetřovaly moji těžce a nevyléčitelně nemocnou manželku. Jejich práce byla velmi náročná, tím více celá naše rodina oceňovala jejich přístup jak po profesní stránce, tak za jejich podporu psychickou. Obě byly nejen profesionálky po odborné stránce, ale zároveň měly hluboce lidský přístup jak k manželce, tak k celé naší rodině.

 

Prosím, sdělte paní Vladykové a paní Machové naše poděkování za vše, co pro naši rodinu udělaly.

S vděkem a úctou

Josef Švec s rodinou

 

Píši zdánlivě opožděně, až po úmrtí manželky v hospici.