Otázky a odpovědi

  • Otázky a odpovědi

Domácí zdravotní péče je indikována/předepisována ošetřujícím lékařem, u kterého je pacient (nebo jeho rodinní příslušníci) registrován a léčen. Domácí péči může předepsat buď ošetřující lékař v nemocnici (v rozsahu 14 dnů po propuštění) dále ambulantní specialista (taktéž v rozsahu 14 dnů) a/nebo praktický lékař (bez časového omezení), můžete si ji objednat i Vy sami a my zajistíme komunikaci s Vaším ošetřujícím lékařem.

Po objednání domácí péče kontaktuje pacienta bezodkladně vrchní sestra a domluví s pacientem čas tzv. první návštěvy. Na jejím základě je stanoven harmonogram péče – tedy v které dny a v kolik hodin k Vám na ošetření bude docházet naše sestra, jaký bude rozsah jednotlivých zdravotních a ošetřovatelských výkonů, jejich frekvence a která sestra Vás bude mít v péči. Po schválení harmonogramu péče ošetřujícím lékařem, o což se v plné míře postaráme, bude započato s poskytováním domácí zdravotní péče.

V našem týmu jsou pouze kvalifikované zdravotní sestry a fyzioterapeuti s registrací MZ ČR pro výkon povolání bez odborného dohledu. Při výběru sester do našeho týmu klademe důraz na jejich praxi v oboru, bezúhonnost, příjemný, laskavý, pozitivní a vstřícný vztah k lidem, samostatnost, pracovitost, pečlivost atd.

Jsme připraveni obratem reagovat na veškeré potřeby našich pacientů stejně tak, jako na požadavky ošetřujícího lékaře.