Služby pro samoplátce

Služby pro samoplátce

V rámci nadstandardních služeb nabízíme fyzioterapii/ rehabilitaci i nad rámec stávající péče předepsané klientům ošetřujícím lékařem.

Jak to funguje?

Je možné, že ošetřující lékař indikuje pacientovi rehabilitaci např. s frekvencí jedenkrát či dvakrát v týdnu. Tato péče je na základě preskripce plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Pokud však klient nebo jeho rodina dojdou k rozhodnutí, že by častější rehabilitace mohla rekonvalescenci zefektivnit a urychlit, je možné se domluvit na rozšíření stávající péče a tuto péči hradit si jako samoplátce.

Nabízíme doplňující, rozšiřující fyzioterapii/rehabilitaci nad rámec péče předepsané ošetřujícím lékařem u našich stávajících klientů

60 minut á 460,- Kč

Nově:

Fyzioterapie/rehabilitaci pro nové klienty bez ošetřujícím lékařem předepsané domácí péče (veřejnost)

30 min/60 min á 400,- Kč/700,- Kč

Poskytování nadstandardních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění závisí na aktuální personální situaci a vytíženosti našich terénních sester.

Zpět