Půjčovna zdravotních pomůcek

  • Služby
  • Půjčovna zdravotních pomůcek
Půjčovna zdravotních pomůcek

Nabízíme možnost zapůjčení nejrůznějších kompenzačních pomůcek, které usnadní rekonvalescenci Vám či Vašim blízkým, posílí jejich soběstačnost. Kompenzační pomůcky půjčujeme nejen našim klientům, ale tuto službu nabízíme i široké veřejnosti.

Pro klienty, jimž domácí péče umožňuje léčbu či rekonvalescenci v domácím prostředí, je samozřejmě nejdůležitější kvalifikovaná zdravotní péče našich sester. Léčebný pobyt v domácím prostředí však mohou výrazně usnadnit a zpříjemnit různé kompenzační pomůcky. Napomáhají soběstačnosti pacienta, jeho komfortu a mohou usnadnit péči o něj rodinným příslušníkům či pečujícím osobám.

Kompenzační pomůcky potřebují klienti často jen na přechodnou dobu, proto nabízíme možnost jejich zapůjčení za níže uvedených podmínek:

  • V případě, že jste klienty naší agentury domácí péče, může Vám dle předchozí domluvy doručit kompenzační pomůcky zdravotní sestra v rámci dohodnuté pravidelné návštěvy
  • Pomůcky je možné vyzvednout (a vrátit zpět) po předchozí telefonické domluvě přímo na agentuře, a to v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hodin.
  • Podmínkou pro zapůjčení je složení vratné zálohy
  • Za půjčení pomůcky se vybírá měsíční poplatek.
  • Při vydání pomůcky s Vámi sepíšeme písemnou dohodu o zapůjčení
  • Při zápůjčce na dobu kratší než jeden měsíc poplatek úměrně zkrátíme.

Níže naleznete přehled kompenzačních pomůcek, jejichž zapůjčení nabízíme:

Přehled kompenzačních pomůcek a ceník půjčovny
Popis Vratná záloha Měsíční pronájem
Francouzské berle  100 Kč  50 Kč
Podpažní berle  100 Kč  50 Kč
Chodítko nízké  500 Kč  50 Kč
Chodítko s kolečky  800 Kč  100 Kč
Toaletní vozík (gramofon)  1 000 Kč  100 Kč
Kyslíkový koncentrátor   5 000 Kč  1 000 Kč
Sedačka do vany  100 Kč  50 Kč
Podložní toaletní mísa  100 Kč  100 Kč
Odsávačka  1 000 Kč  250 Kč
Lineární dávkovač (dávkovač/pumpa léčiva i.v.)  2 500 Kč  300 Kč
Antidekubitální matrace  2 500 Kč  500 Kč
Infuzní stojan  500 Kč  100 Kč
Připravujeme    
Invalidní vozík mechanický  2 500 Kč  500 Kč

 

Zpět