Viruální realita v ošetřovatelské rehabilitaci

  • Novinky
  • Viruální realita v ošetřovatelské rehabilitaci
Viruální realita v ošetřovatelské rehabilitaci

Od srpna jsme v naší agentuře začali využívat moderní technologii virtuální reality.

Pomocí jednoduchého headsetu (speciálních brýlí) a tabletu dokáží naše sestřičky přenést klienty do mnoha různorodých prostředí a simulovat řadu běžných činností a cvišebních úkonů. Ačkoliv se může zdát, že virtuální realita je "jen" taková hra, dokáže velmi účině pomáhat našim klientům při rehabilitačních cvičeních.

Cvičení s pomocí virtuální reality je velmi efektivní a současně zábavné a dokáže velmi přesně monitorovat pokroky našich pacientů v rámci rehabilitace. 

Použití virtuální reality v ošetřovatelské rehabilitaci je součástí naší standardní nabídky a poskytujeme ji i v rámci rehabilitace hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Vedle toho jsme připraveni tento způsob rehabilitace nabízet i klientům v režimu pro samoplátce v případě, že rehabilitaci nemají indikovanou svým ošetřujícím lékařem.

Ošetřovatelská rehabilitace za pomoci virtuální reality je vhodná pro aktivizaci seniorů, jakoukoliv ošetřovatelskou rehabilitaci pro udržení či zlepšení mobility klientů, rehabilitaci po úrazech, pro pacienty po prodělání cévní mozkové příhody, v rámci respiračních cvičení atd.

 

Zpět