ROZŠÍŘENÍ NAŠÍ PÉČE I PRO OKRES ROKYCANY

  • Novinky
  • ROZŠÍŘENÍ NAŠÍ PÉČE I PRO OKRES ROKYCANY
ROZŠÍŘENÍ NAŠÍ PÉČE I PRO OKRES ROKYCANY
S potěšením si Vás dovolujeme informovat, že vedle Plzně a okresu Plzeň-jih jsme nyní připraveni se postarat i o klienty z Rokycanska. 
 
V okresech Plzeň-jih a Rokycansko zatím poskytujeme domácí péči od pondělí do pátku, ale v brzké době bude péče rozšířena na standardní sedmidenní provoz tak , jako je tomu i v Plzni.
 
Bezplatnou zdravotní péči (tzn. péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění) poskytujeme pojištěncům  VZP, VoZP, ČPZP, OZP a ZM MVČR. Domácí péči předepisuje ošetřující lékař při propuštění z nemocnice či ambulantní specialista, a to v rozsahu 14 dnů, a dále každý praktický lékař v rozsahu 1 - 3 měsíce, a to opakovaně bez omezení, vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta.
 
Pro objednání domácí péče je Vám kdykoliv k dispozici naše vrchní sestra, Bc. Pavla Odvárková,  vrchnisestra@domacipeceplzen.cz nebo +420 603 527 976.
 
Náběry biologického materiálu je možné objednat též na telefonních číslech  +420 605 950 519 a +420 377 243 155 prostřednictvím naší asistentky.
Vedle standardní ošetřovatelské péče jsme schopni se postarat i o pacienty se stomiemi, provádíme katetrizaci močového měchýře u žen i mužů a ošetření PICC. 
 
Naším cílem je nabídnout klientům maximální komfort v rámci poskytované zdravotní péče v pohodlí a bezpečí jejich domova.
 
 
 
Zpět
Zpět