Péče o pacienta se stomií - Jaroslava Sádlová

  • Novinky
  • Péče o pacienta se stomií - Jaroslava Sádlová
Péče o pacienta se stomií - Jaroslava Sádlová
Pacienti se stomií musí zejména bezprostředně po operaci řešit velké množství změn ve svém dosavadním životě, vyrovnávají se s řadou výzev fyzických, psychických, sociálních a v neposlední řadě i ekonomických. K tomu, aby se takový pacient mohl po operaci plně realizovat ve všech sférách svého života, mu mohou pomoci např. stomické sestry v poradně. Další možností může být odborná péče poskytovaná prostřednictvím agentur domácí péče. Velkou výhodou domácí péče v tomto případě je, že má pacient dostatek času, prostoru a soukromí k tomu, aby se se situací vyrovnal, naučil se všem postupům a zásadám péče o stomii, získal jistotu i tolik potřebné sebevědomí.
Paní Jaroslava Sádlová, naše terénní sestra má dostatek znalostí i zkušeností s pacienty se stomií, průběžně si svoje znalosti rozšiřuje a má přehled o široké škále pomůcek a zdravotního materiálu, které mohou stomikovi usnadnit život a poskytnout tolik potřebný komfort v péči o stomii.
Zpět