Od ledna 2021 nabízíme nově možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek

  • Novinky
  • Od ledna 2021 nabízíme nově možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
Od ledna 2021 nabízíme nově možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek

Péče o nemocné v domácím prostředí přináší řadu výhod včetně možnosti léčby a rekonvalescence v klidném, důvěrně známém prostředí a zachování jejich maximálního pohodlí. Pro řadu pacientů, zejména seniorů, představuje pobyt v nemocničním, tedy novém, cizím, odosobněném prostředí a současně omezení úzkého kontaktu s rodinou a blízkými velmi stresující situace.

Na druhou stranu však pro řadu pacientů a jejich rodiny může být obtížné uzpůsobit domácnost nově vzniklým, často časově omezeným, potřebám. To mohou usnadnit různé kompenzační pomůcky. Ty pomáhají pacientům zmírnit jejich omezení či zdravotní obtíže. Umožňují či usnadňují jim zejména volný pohyb, předchází zdravotním rizikům, zlepšují zdravotní stav, pomáhají s udržování osobní hygieny i překonáváním bariér.

Tyto pomůcky jsou potřeba často pouze po krátkou, časově omezenou dobu, ale současně jejich pořízení může být pro klienty či jejich rodiny značnou finanční zátěží. Právě pro takové případy nabízíme zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Půjčovna kompenzačních pomůcek usnadní život nejen klientům domácí péče, ale může pomoci i klientům z širší veřejnosti.

Podrobnosti najdete na našem webu v sekci Služby.

Zpět